Ehitus

Elamukompleks on kavandatud sobituma piirkonna olemasoleva hoonestusega ja kohaliku miljööga. Rajatavad elamud saavad olema madalate hoolduskuludega ja energiasäästlikud.

Elamud on projekteeritud kinnistule põhja-lõuna suunaliselt, sissepääsuga põhjapoolsest küljest. 3-korruseline elamu on projekteeritud punkt-majana, kus trepikoda on paigutatud hoone tsentrisse.

Hoone pragmaatiline vormikeel on teinud valikuid naturaalsete ja vastupidavate materjalide kasuks. Fassaadiviimistluses kasutatakse liigenduste rõhutamiseks õhekrohvi erinevaid toone. Lamekatusega hoonemahtu ilmestavad saledast teras- ja puitkonstruktsioonist rõdud.

Energiatõhususeklassilt on tegemist liginullenergiahoonega ning katusele paigaldatakse elektrit tootvad päikesepaneelid. Tähelepanu on pööratud külmasillavabadele lahendustele, õhutihedusele ja võimalusele maksimaalselt ära kasutada päikeseenergiat.

Loomulik valgus pääseb hoonesse läbi avarate aknapindade ja akumuleerub massiivsetes põranda- ja vahelagede konstruktsioonides. Valgusküllased korterid on kõik rõdu või terrassiga.

Nii autode kui jalgrataste parkimine on täies mahus lahendatud territooriumil. Kinnistul on säilitatud olemasolev kasepuude rivi Poldri tänava ääres, mida on täiendatud uute haljastuslahendustega. Esimese korruse korteritele on eraldatud privaatsed aiad.

Hoone üldalade siseviimistlus

I  korruse trepikoda plaaditud, 2. ja 3. korruse trepikodades pinnakõvendiga viimistletud eksponeeritud betoonpõrandad. Panipaikades ja tehnoruumides tolmutõkkega betoonpõrandad. Seinad ja laed värvitud. Fuajees postkastid Trepimarsid eksponeeritud betoon, trepipiirded metallist.

Konstruktsioonid ja avatäited

 • Vundament: Vaivundament.
 • Kandvad seinad: armeeritud ja betoneeritud betoonkivi õõnesplokid, välissein soojustatud vahtpolüstüreen tüüpi soojustusega, viimistletud õhekrohvisüsteemiga.
 • Mittekandvad siseseinad: metallkarkassil, mõlemalt poolt kaetud kahekordse kipskiudplaadiga, vahe täidetud heli summutava villaga. 
 • Kommunikatsioonišahtid: keramsiitplokkidest tuletõkkeseinad.
 • Vahelaed: õõnespaneel, millel kahes kihis sammumüra plaadid  ning kiudbetoonist ujuv pealevaluplaat.
 • Katuslagi: õõnespaneel, hüdroisolatsioon, soojustusplaadid, 2xSBS katusekate
 • Terrassid: sügavimmutatud puitkonstruktsioonis talastikuga kruvivai tüüpi vundamentidel puitterrassid.
 • Rõdud: teraspostidele- ja taladele toetatud betoonplaatidest, piirded tihe värvitud puitribistik .
 • Aknad: 3-kihiline klaaspakett PVC raamil.
 • Uksed: elamul terasprofiilil karastatud ja lamineeritud klaasiga välisuks; korteril puitkonstruktsioonil tammespoon sileuks; siseuksed värvitud valged tahveluksed.

Tehnosüsteemid

 • Küttesüsteem: Elamul on gaasiküte. Eluruumides korteripõhise kollektoriga radiaatorküte. Korterites küttemõõtjad ja radiaatoritel termostaatventiilid. San ruumides mugavuseks elektriline põrandaküte.
 • Vesi ja kanalisatsioon: tsentraalne tarbevesi ja kanalisatsioon. Korterites veemõõtjad veevarustuse kollektorkapis. Korterites paigaldatakse san seadmete jaoks kraan.
 • Tugevvool: Elamu peakaitse 160A. Teostatakse kaabeldustööd – paigaldatakse pistikud ja lülitid ning vajalikud ühendusvõimalused seadmetele. Paigaldatakse parkla- ja trepikojavalgustid, korterites esiku ning pesuruumide süvistatavad valgustid (LED). 
 • PV paneelid: Elamu katusele paigaldatakse päikesepaneelid elektrienergia tootmiseks hoone oma tarbeks. Päikeseparki majandab sh päikeseenergiat jaotab hoone energiatarbijate vahel korteriühistu.  
 • Nõrkvool: Korterites paigaldatakse CAT 6 sidekaabeldus (nõrkvoolukilp esikus, nõrkvoolupistikud elutoas ja magamistubades) ning tehnosüsteemidega seotud nõrkvoolupaigaldis.
 • Ventilatsioon: Korteritesse paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem, ventilatsiooniagregaat san.ruumi lae peale. Ei paigaldata pliidikubu ning selle tagasilöögiklappi.

Välisrajatised ja haljastus

Korterelamul on avatud hooviala (haljasala ja parkla) ning privaatalad.
I korruse korteritele on 1 m kõrguse punutud metallvõrkaiaga eraldatud privaatsed murualad, aia nurkades puidust pergolad.

Arendaja planeerib haljasalad, paigaldab 10 cm kasvumulla kihi ning külvab muruseemne, istutab avalikult kasutatavatel aladel projektijärgse haljastuse.

Parkimisala on kaetud betoonkivikatendiga ning Paruni põiktänava äärsel alal betoonkatendiga. Parkla valgustatakse 4 m kõrguste mastide otsas paiknevate valgustitega. 

Jäätmekonteinerid paiknevad parkla servas puitaias.

Hoone sissepääsu kõrval paikneb puitkonstruktsioonis ja betoonkivipõrandaga jalgrattamaja.

Paruni tn 1, 3 ja 5 kinnistuid ühiselt teenindav liivakattega mänguväljak koos istepinkide, kiige, liumäe ja ronilaga (rajatakse Paruni tn 1 korterelamu ehitusjärgus).